Szolgáltatások

Rendszertervezés

 • Megrendelői igények és lehetőségek felmérése

Partnereink felkérése alapján egyeztetjük az ismert és rejtett igényeket, a helyszínen illetve rendelkezésre álló dokumentumok alapján összeállítjuk a költségvetést, és díjmentes árajánlatot készítünk.

 • Szakhatósági egyeztetések elvégzése

Néhány biztonságtechnikai rendszer - elsősorban tűzjelző - kiépítése esetén szükséges a szak-hatóság (tűzoltóság) jóváhagyása. Már az épület tervezésének időszakában célszerű egyeztetni a hatóság által elfogadható védelem szintjéről.

 • Egyeztetés a fővállalkozóval

Az egyeztetés feladata a megrendelői elvárások tisztázása, a biztonságtechnikai rendszer ki-építési feladatainak integrálása a kivitelezésbe (ütemterv, munkaterület igény, kommunális igény).

 • Kiviteli tervek elkészítése

A szakhatóság elvi hozzájárulását követően készül el az a terv, amelyet a hatóság részére be-nyújtunk, és az engedélyek birtokában kezdhető meg a kivitelezés.

 • Megvalósulási dokumentációk elkészítése

A kivitelezés során eszközölt változtatások bejegyzése a tervdokumentációra. A változást okozhatja műszaki szükségszerűség vagy a megrendelői igény.

Kivitelezés

 • Folyamatos egyeztetés a fővállalkozóval

A kiváló minőség biztosításához szükséges a rendszer kiépítésének minden fázisban a folyamatos - heti, napi helyszíni koordináció a fővállalkozóval és kapcsolódó szakterültek képviselőivel.

 • Szakalvállalkozók irányítása

Bizonyos részterületek (pl. kábelezés) kivitelezéséhez szakcégeket veszünk igénybe. Az általuk végzett tevékenység teljes mértékben cégünk felelőssége.

 • Átadás-átvételi eljárás lebonyolítása

A biztonságtechnikai rendszer elkészültekor megszervezzük az eljáráshoz felelős személyek találkozóját a megrendelői, kivitelezői, és hatósági oldalról, elkészítjük a szükséges mérési és átadási jegyzőkönyveket, dokumentációkat. Felügyeljük a próbaüzemet.

 • Partnereink igényének rugalmas kezelése

A beruházás megvalósulása során változnak az igények, amelyek sok esetben az általunk megvalósítandó biztonsági rendszerre is kihatással vannak. Cégünk a változásokat a projekttel együtt élve, partnerünkkel folyamatosan egyeztetve valósítja meg.

Karbantartás

 • Tervszerű időszakos karbantartási tevékenység

A biztonsági rendszerek hibamentes működését nagymértékben elősegíti a periodikus hardver és szoftver ellenőrzés, és hosszú távon költséghatékonyabb működést eredményez.

 • Eseti javítások

A meghibásodásokat gyorsan, szakszerűen hárítják el szakembereink, ehhez rendelkezésünkre áll a megfelelő alkatrészbázis, és szervizkapacitás.

 • Átalánydíjas szerződések

Ügyfeleinknek lehetősége van különböző szintű karbantartási csomagok igénybe vételére szerződéses keretek között. Ez a meghosszabbított garanciális szolgáltatás szintje is lehet. Előnye a tervezhető költség és gyors, akár napon belüli hibaelhárítási szolgáltatás, csereberendezés használatának lehetősége.

Oktatás

 • Üzembe helyezést követő oktatás

A nagy tudású, összetett biztonsági rendszer hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a kezelőszemélyzet hozzáértése. "Éles" helyzetben a kezelő, diszpécser akkor képes ellátni feladatát, ha a rendszer funkcióit magabiztosan tudja.

 • Rendszeres szinten tartó képzés

A napi rutin által általában nem követeli meg, hogy a személyzet a rendszer minden elemét, funkcióját használja. A frissítő oktatás célja a rendszerismeret folyamatos szinten tartása és kontrollja. Félévente javasoljuk.

 • Eseti oktatási tevékenység

Eseti oktatást szükséges új dolgozó(k) kiképzése, illetve súlyos tudáshiány pótlására. Igény esetén rövid határidővel egyeztetett időpontban a megrendelő rendszeréhez igazodva elvégezzük az oktatást.

Szakértői tevékenység

 • Beruházás előtti tanácsadás

Ön szakértelmére alapozva indítja, fejleszti beruházását, amelynek végső célja a PROFIT. Mi a biztonság üzletében eltöltött sokéves tapasztalatunkra alapozva tanácsot, ötleteket módszertant tudunk adni, hogyan védje meg vállalkozása profitját a külső és belső fenyegetésekkel szemben.

 • Rendszer felülvizsgálat

Elképzelhető, hogy Ön úgy érzi, nem olyan szintű biztonsági rendszert kapott a pénzéért, amelyre szüksége van, illetve megállapodást kötött. Cégünk felméri a rendszer használhatóságát, ár-érték arányát és a tények alapján szakvéleményt készít, amely nagy segítséget jelenthet ügyfeleink érdekeinek érvényesítésében.